Velikost textu

Historie filmu a videa u nás

Začátky filmaření pod Kozákovem

Začátky filmaření pod Kozákovem

Bylo to někdy uprostřed šedesátých let minulého století, kdy si bývalá tzv. Osvětová beseda ve Vesci zakoupila první novou filmovací 16mm kameru Admiru 16 elektric. Osvětová beseda patřila mezi složky tehdejších místních národních výborů, takže peníze na nákup patrně obdržela od tehdejšího vedení místní samosprávy.  Nejdříve vysvětlím těm, kteří jsou neznalí poměrů v naší obci. Uspořádání obce do roku 1960 bylo takové, že nynější obec Mírová pod Kozákovem sestávala ze čtyř původních: Bělá, Loktuše, Loučky a Vesec. Hovořím-li o obci, častokrát myslím pouze původní obec Vesec. Na tuto se naše kamera zaměřovala nejvíce. Obec Vesec měla tři osady: Vesec, Smrčí a Prackov.Vesecká náves po výstavbě nové asfaltky 1966

Psal se rok 1964, kdy se krátkým filmovým šotem z maškarního karnevalu ve Vesci založila Filmová kronika Vesce. Tento film sice ještě natočili filmaři z Turnova, ale hned na to již následovaly krátké šoty natáčené tehdejším předsedou Osvětové besedy a mým otcem Františkem Mlejnkem. Vesec nebyl ve sloučené obci v natáčení osamocen. Bělsko natáčelo své krátké filmy z tradičních každoročních  „Matějských poutí“, pamatuji se, že u kamery stál anebo asistoval Václav Rulc z Mimoně. Tam to byli hlavně zástupci hasičů – požárníků, jak se tehdy říkávalo, kteří natáčeli tyto reportáže. Rovněž v Loktuších byla 16mm kamera a o práci se podílel Josef Nejedlo a Jiří Vele. Tam se toho ale mnoho nenatočilo. Vím asi o dvacetiminutovém slepenci různých materiálů, zpravidla při návštěvách starších občanů. Tyto návštěvy prováděli členové Sboru pro občanské záležitosti, kteří gratulovali při významných životních jubileích. Pamatuji se, že jsme jako Vesečáci byli několikrát pověřeni, abychom v Bělé jejich filmy promítli ve staré hospodě na návsi při hasičských schůzích. Tyto filmy zůstaly neozvučené – němé, a jejich originály vlastní dosud místní bělští hasiči. 

Číst dále: Začátky filmaření pod Kozákovem

 

Vzpomínky na začátky fotografování a filmování

VZPOMÍNÁNÍ OTCE FRANTIŠKA MLEJNKA NA ZAČÁTKY FOTOGRAFOVÁNÍ A FILMOVÁNÍ

 Tak kdepak to vlastně všechno začalo, kde byl toho všeho původ? - Část 1 - FILM A FOTO

 Když jsem byl ještě malý chlapec, školáček v obecné škole na Dolech, to jsem ještě neměl ani tušení, co to je biograf a o fotografování jsem toho taky moc nevěděl. Já jsem byl poprvé vůbec v biografu, jak se tenkrát říkalo dnešnímu kinu, když jsem byl někde ve třetí třídě obecné.

To jsme byli se třídou poprvé v Turnově v biografu. A já jsem viděl poprvé to krásné, tehdy moderní turnovské kino tam dole na Trávnicích. Dnes toto kino již dávno neexistuje a používá se jiné  - po Sovětské armádě - vedle bývalých kasáren. Myslím, že je to škoda, že se ta krásná a veliká  budova na Trávnicích až natolik zdevastovala a k čemu dnes vlastně slouží. Tenkrát byla nová a na mne mocně zapůsobila její vnitřní veliká prostora a nádherný balkon.

Tehdy nám předváděli zfilmovanou operu Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta“. To byla tedy moje první návštěva biografu vůbec. Podruhé jsme byli s dolskou školou na filmu W. Disneye „Sněhurka a sedm trpaslíků“  a věřte nebo nevěřte, tahle pohádka už tenkrát byla barevná.

Číst dále: Vzpomínky na začátky fotografování a filmování

 

Filmová kronika na filmu 8 mm super

ČÁST 2. – FILMOVÁ KRONIKA NA FILMU 8 mm SUPER

Vánoce v roce 1969 jsme měli v naší rodině docela pěkné. Bylo i plno dárků, ale my chlapi jsme měli největší radost z nové kamery 8mm „Admira Super“. S ní si už budeme moci natočit, co se nám bude líbit a co budeme chtít, protože provoz bude o dost levnější než natáčení na 16 mm filmy.

Dne 9. března 1970 jsme ve škole třikrát promítali I. díl „Vesecké filmové kroniky“. Účast občanů byla veliká: na třech představeních pobylo celkem 125 občanů (dospělých i dětí). Filmová kronika se lidem velice líbila, chtěli vidět další díly. Ozývaly se hlasy, že všechno podstatné v obci je zapotřebí zachytit a natočit i pro budoucí generace. Jen kdyby tak na to byl dostatek finančních prostředků!

Dne 14. dubna 1970 jsme s Milanem začali ozvučovat II. díl „Vesecké filmové kroniky“. Tento II. díl jsme ve Vesci promítali už 20. dubna. Odpoledne se zúčastnilo 45 dětí, večer 40 dospělých.

Obecní kronika vesecká v roce 1972 zaznamenává: „Fotokronika obce: František Mlejnek spolu se synem Milanem zpracovává soustavnou fotokroniku obce (Vesec a okolí). Pořizuje současnou fotodokumentaci ze všech oblastí naší vesnice, z práce a života lidí, JZD, MNV, veřejných organizací, výstavby v obci, brigády atd. Kromě toho se snaží zachránit staré historické snímky, portréty starých občanů nebo i lidí již zesnulých. Jednou bude tato fotokronika obce Vesce historickým dokumentem doby, v níž jsme žili a bude výbornou přílohou k této psané kronice.“

Číst dále: Filmová kronika na filmu 8 mm super

   

Videokronika

ČÁST 3. - VIDEOKRONIKA

Dne 4. listopadu 1989 přijel z USA na návštěvu do staré vlasti  český emigrant z Norwalku ve státě Connecticut Ladislav Čepelík. Jemu se podařilo koupit v USA pro přítele Milana Mlejnka ze Smrčí novou video-kameru. Byla to vůbec první kamera na videozáznamy, kterou si Milan Mlejnek – budoucí Videoslužby ve Smrčí  – mohl dopřát. Pochopitelně z ní byla veliká radost. Byl to zase nesmírný pokrok, např. oproti kameře na tradiční film. Natáčí se především různé rodinné události. Např. svatby, vánoční svátky, různá výročí, výlety, dovolená apod. Mezi prvními sňatky, které M. Mlejnek natočil, byly svatby slečny Kněbortové ze Smrčí a slečny Brunclíkové z Kvítkovic. 

 V sobotu 3. února 1990 byl krásný slunečný den. Toho Milan Mlejnek využil, vzal novou video-kameru a šel se s ní projít do příjemné zimní přírody někam na Prackov, aby tam pořídil vůbec první pěkné záběry té zimní nádhery z předjarního času roku 1990.

Už v roce 1990 Milan Mlejnek ze Smrčí začíná zvolna podnikat ve video-službách. Zatím podle objednávek natáčí hlavně  svatební obřady.  Mezi těmi prvními natočil také 24. března 1990 svatbu svého bratra Františka Mlejnka s Janou Havlíčkovou ze Železného Brodu. Další svatbou, kterou Milan Mlejnek natočil, byla svatba jeho příbuzné (sestříně) ing. Dany Fabiánové z Vesce s Janem Pivodou. Ta se konala 2. června 1990. A potom se už těch svatebních obřadů i hostin natočila celá dlouhá řada.

Číst dále: Videokronika

 

Než kino ve Vesci zaniklo

.... promítalo se mnoho let, podívejte se na tituly...

  Filmy promítané ve Vesci:

  • 1946: 28. listopadu zahájilo „Bio“ ve 2. třídě obecné školy ve Vesci, každý čtvrtek, vedení měl řídící učitel Rudolf Veverka
  • 1948: „XI. Všesokolský slet v Praze“ – celkem šestkrát promítalo Státní putovní kino v sokolovně

Zvukové filmy předvedlo ve škole Rodičovské sdružení (několikrát v roce), promítali řídící učitel Rudolf Veverka a střídavě Vladislav Kůtek z Vesce čp. 26

Bratři v triku

Muži bez křídel

Švejk bourá Německo /všechny tři barevné filmy předvedlo státní putovní kino v sokolovně/

  • 1949: Od zač. ledna do konce dubna (ve škole) celovečerní i krátké filmy každý čtvrtek od 20 hod.,promítal Lad. Bažant z Vesce čp.10 na škol. promítačce, celkem bylo 17 filmových představení, průměrná účast 50 až 60 osob, vstupné děti 5.-, dospělí 10 Kčs.
  • 1950: Film o horolezectví (ve škole s přednáškou
  • 1951-Staré pověsti české – (ve škole ve 2.třídě (Lad. Bažant a uč. Oldř.Kvapil)

    Číst dále: Než kino ve Vesci zaniklo

   
Právě připojeni - hostů: 122 

Kontaktní informace

Videostudio Mlejnek

Milan Mlejnek
Mírová pod Kozákovem
Smrčí 49
511 01 Turnov
Česká republika

messenger; WhatsApp
videomlejnek@c-mail.cz
mobil: +420 604 482 396
SKYPE: videomlejnek

IČ: 15603598

Objednávky, konzultace

na výše uvedené adrese

telefon, sociální sítě

 

Statistiky

Počet zobrazení článků : 1225633

Jede také Iva Hyková
Pochodové cvičení na Hamštejn r.1974
Z Prackova směr Smrčí a dále
Nádherný pohled na severozápad
Celkový pohled na zástavbu
Na návštěvě u paní Hakenové 28.10.2011
Krásné modré moře
Vzorně ustláno a čisto
Vesec pod Kozákovem r.1968
Pan Louda slaví 85. narozeniny
Vítání občánků na Dolech 4/1984
Dětský karneval ve Vesci 1979
102. narozeniny občanky Maryškové
Na dožínkách 2011
Došlo i na tanec při harmonice
Zdravko Berger při pořizování dokumentace
Nevenka a Bohouš s vnučkou
Ubytujte se nově na Červenici
Masopust 18.2.2012
Šípek
Tady se k Vladimírovi a Jasně vešel i Petr Kazda