Velikost textu

Pojištění motorových vozidel

Autopojištění

Autopojištění

Výhodné spojení povinného ručení a havarijního pojištění na jedné smlouvě a výběr dalších připojištění. Ať už se cestou přihodí cokoliv, bude možné hradit škodu buď z jednoho, nebo druhého pojištění.

Výhody:

 • výrazné rozšíření asistenčních služeb,
 • u fyzických osob přenos bonusu až na 5 vozidel,
 • možnost uzavřít povinné ručení nebo havarijní pojištění samostatně.

Slevy:

 • za komplexnost (povinné ručení a havarijní pojištění zároveň),
 • za roční platbu,
 • pro členy SDH,
 • pro držitele průkazu ZTP.

POVINNÉ RUČENÍ

je zákonné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla. Tato povinnost je dána zákonem č. 168/1999 Sb., vztahuje se na všechna vozidla pohybující se po veřejných komunikacích a kryje újmy způsobené třetí osobě provozem vozidla.

Pojištění uzavřené v ČR je platné také v zahraničí a vztahuje se na:

 • újmy na zdraví nebo usmrcením,
 • újmy vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újmy, které mají povahu ušlého zisku,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením pojištěného.

S povinným ručením získáte:

 • Výběr z limitů pojištění:
 • STANDARD - plnění 35/35,
 • NADSTANDARD - plnění 70/70,
 • EXKLUZIV - plnění 100/100,
 • základní asistenční službu,
 • úrazové pojištění posádky vozidla.
 • Možnost připojištění:

 • dvě varianty nadstandardní asistentce,
 • živel, střet se zvěří nebo zvířetem,
 • odcizení,
 • čelní sklo nebo všechna skla,
 • úrazové pojištění posádky vozidla nad základní limit,
 • věci osobní potřeby nebo i věci určené k podnikání.
 • Další výhody:

 • bonus až 60 %,
 • sleva za věk a místo pojištění,
 • u varianty NADSTANDARD a EXKLUZIV je první škoda bez vlivu na bonus.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

je vhodným doplňkem k povinnému ručení – chráníte se jím před finančními dopady škod, které Vám mohou vzniknout při provozu vozidla.

S havarijním pojištěním získáte:

 • výběr z variant pojištění:
 • KARAMBOL (živel, střet, náraz),
 • JISTOTA (živel, odcizení),
 • KOMFORT (střet, náraz, odcizení),
 • MAX (živel, střet, náraz, odcizení, vandalismus),
 • základní asistenční služba,
 • pojištění nadstandardní výbavy do 5% z ceny nového vozidla.
 • Možnost připojištění:

 • dvě varianty nadstandardní asistentce,
 • čelní sklo nebo všechna skla,
 • speciální registrační značky,
 • dětské autosedačky,
 • úrazové pojištění posádky vozidla,
 • věci osobní potřeby nebo i věci určené k podnikání.
 • Další výhody:

 • územní platnost Evropa,
 • převod bonusu z povinného ručení do výše 50%,
 • slevy za zabezpečení vozidla.
   

Povinné ručení

Povinné ručení

Povinné ručení je zákonné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla, která je dáno zákonem 168/1999 Sb. Vztahuje se na všechna vozidla pohybující se po veřejných komunikacích a kryje újmy způsobené třetí osobě provozem vozidla.

Pojištění uzavřené v ČR je platné také v zahraničí a vztahuje se na:

 • újmy na zdraví nebo usmrcením,
 • újmy vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újmy, které mají povahu ušlého zisku,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením poškozeného.

Varianty:

 • STANDARD
 • limit plnění pro újmu na zdraví nebo usmrcení: 35 mil. Kč,
 • limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 35 mil. Kč,
 • základní administrativně právní a technická asistence,
 • úrazové pojištění posádky vozidla.
 • NADSTANDARD
 • limit plnění pro újmu na zdraví nebo usmrcení: 70 mil. Kč,
 • limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 70 mil. Kč,
 • základní administrativně právní a technická asistence,
 • úrazové pojištění posádky vozidla,
 • první škoda bez vlivu na bonus.
 • EXKLUZIV
 • limit plnění pro újmu na zdraví nebo usmrcení: 100 mil. Kč,
 • limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 100 mil. Kč,
 • základní administrativně právní a technická asistence,
 • úrazové pojištění posádky vozidla,
 • první škoda bez vlivu na bonus.
 • Připojištění:

 • pojištění čelního skla nebo všech skel vozidla (osobní automobily),
 • poškození/zničení vozidla živelnou událostí nebo střetem s divokou zvěří,
 • dodatkové asistenční služby.
 • Slevy:

 • bonus až 60 %,
 • sleva pro držitele průkazu ZTP,
 • sleva pro dobrovolné hasiče,
 • sleva pro vozidla SH ČMS,
 • sleva za roční platbu.
   

Havarijní pojištění motorových vozidel

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění začíná tam, kde končí povinné ručení – chráníte si jím totiž vlastní vozidlo. Není sice zákonem nařízeno, ale je výbornou ochranou před škodami, které Vám mohou provozem vozidla vzniknout.

Pojištění je platné na území Evropy a lze je sjednat na:

 • osobní vozidla používaná pro osobní či služební potřeby,
 • nákladní vozidla,
 • pracovní stroje,
 • traktory,
 • přívěsy (obytné i nákladní).

Základní pojištění:

 • střet, náraz,
 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád předmětu, povodeň, záplava, krupobití a vichřice.

Doplňkové pojištění:

 • odcizení,
 • věci mimořádné výbavy,
 • zavazadla a věci osobní potřeby, včetně věcí sloužících k podnikání,
 • úraz dopravovaných osob,
 • čelní sklo (osobní automobily),
 • vandalismus,
 • dodatková asistenční služba.

Asistenční služby

Pojištění zahrnuje základní asistenční služby (AXA Assistance), které zajišťují technickou a administrativně-právní asistenci na území ČR a Evropy.

Spoluúčast

Spoluúčast se sjednává v rozsahu od 2.000 Kč do 20.000 Kč. V případě pojistné události uhradíme náklady do výše sjednané pojistné částky, pojistná událost je vyřizována vždy rychle a korektně.

   
Právě připojeni - hostů: 182 

Kontaktní informace

Videostudio Mlejnek

Milan Mlejnek
Mírová pod Kozákovem
Smrčí 49
511 01 Turnov
Česká republika

messenger; WhatsApp
videomlejnek@c-mail.cz
mobil: +420 604 482 396
SKYPE: videomlejnek

IČ: 15603598

Objednávky, konzultace

na výše uvedené adrese

telefon, sociální sítě

 

Statistiky

Počet zobrazení článků : 751289

Paní Hakenová, paní... a ...
60 let Sokola ve Vesci - 1979
František Mlejnek se zástupci obce při 85. narozeninách
S maskami M.Zaplatílková
Masopust 18.2.2012
V restauraci v Kutné Hoře
Stavba autobusové čekárny ve Vesci
Nutné propriety
Vítání občánků v roce 1964
Zima a mráz v Prackově
U zápisu do školy J.Viduna 1976
paní Maděrová s panem starostou Herbstem
Takřka vylidněný Václavák
Vzorně ustláno a čisto
Vítání občánků na Dolech 4/1984
Pan ředitel Fryc s partnerkou
To v pozadí Je Tribunj
Zdravko a jeho pomocník kuchař
Školní rok 1976-77
Prackov v Sádku, Smrčí v Loužku
Masopust 18.2.2012
Další Vesečačky